top of page

Algemene voorwaarden en gegevensprivacybeleid

 

Boekingsvoorwaarden Hotel Le Chamois

 

​ De volgende Boekingsvoorwaarden vormen de basis van uw contract met Hotel le Chamois. Lees ze aandachtig door, aangezien ze onze respectieve rechten en plichten uiteenzetten. Door ons te vragen uw boeking te bevestigen, mogen wij ervan uitgaan dat u de gelegenheid heeft gehad om deze boekingsvoorwaarden te lezen en gelezen te hebben en ermee in te stemmen.

 

In deze boekingsvoorwaarden betekent "u" en "uw" alle personen die op de boeking worden genoemd (inclusief iedereen die op een later tijdstip wordt toegevoegd of vervangen) of een van hen, afhankelijk van de context.  "Wij", "ons" en "onze" betekent SARL Le Chamois.  

 

1.  Uw boeking maken

 

Om een boeking te maken, kan ofwel de eerstgenoemde persoon op de boeking (“partijleider”) ons alle relevante details telefonisch verstrekken of we kunnen u een elektronisch boekingsformulier bezorgen om in te vullen. Telefonische boekingen vereisen betaling met een creditcard of bankpas van het dan te betalen bedrag (zie clausule 2). De groepsleider moet ten minste 18 zijn wanneer de boeking wordt gemaakt en is verantwoordelijk voor het doen van alle aan ons verschuldigde betalingen. Deze persoon moet geautoriseerd zijn om de boeking te maken op basis van deze boekingsvoorwaarden door alle personen die op de boeking worden genoemd en door hun ouder of voogd voor alle groepsleden die jonger zijn dan 18 jaar op het moment dat de boeking wordt gemaakt. Door het boekingsverzoek te doen, bevestigt de groepsleider dat hij of zij daartoe bevoegd is.  

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van uw accommodatie en ontvangst van het te betalen bedrag op het moment van boeking, zullen wij uw boeking bevestigen door een boekingsbevestiging uit te geven. Deze wordt naar de partijleider gestuurd. Controleer de details zorgvuldig zodra u deze ontvangt. Neem onmiddellijk contact met ons op als informatie op de bevestiging of enig ander document onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

 

Indien u dat wenst, kunt u om een van de in deze boekingsvoorwaarden genoemde redenen per e-mail contact met ons opnemen (bijvoorbeeld om een wijziging aan te vragen) op het volgende e-mailadres:  info@holidayalps.com

 

2.  Betaling

 

Om de door u gekozen vakantie te bevestigen, dient tijdens het boeken een aanbetaling van 25% van de totale boekingsprijs (of volledige betaling bij boeking binnen 10 weken voor vertrek) te worden betaald.  

 

deposito's

Houd er rekening mee dat deze niet worden gerestitueerd in geval van annulering. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over voldoende saldo beschikt om de transactie te voltooien en dat u, indien van toepassing, over de juiste bevoegdheid beschikt om namens de creditcard-/betaalkaarthouder op te treden.

 

Het bedrag van de aanbetaling wordt vermeld op het moment van boeking en bedraagt 25% van de reservering op dat moment.

Stortingen kunnen op de volgende manieren worden gedaan:

 

Bankoverschrijving naar SARL le Chamois voor het bedrag (alleen in euro's). Zorg ervoor dat u de naam van uw groepsleider / boekingsreferentienummer en aankomstdatum vermeldt:

 

IBAN: FR76 1390 6000 2883 5613 1500 053 

SWIF: AGRIFRPP839  

 

Controleer alleen indien te betalen in euro's 

Creditcard door met een van onze medewerkers te praten. Stuur ons een e-mail om een gesprek met u te regelen.

 

Als uw aanbetaling niet op tijd wordt betaald, worden uw reisarrangementen niet bevestigd en wordt uw optie (indien van toepassing) geannuleerd.

Eenmaal betaald, wordt uw aanbetaling niet gerestitueerd, behalve in de gespecificeerde omstandigheden. Op verzekeringen kunnen deposito's worden geclaimd.  

 

Eindsaldi of volledige betalingen (wanneer boekingen worden gemaakt binnen 10 weken voor vertrek) kunnen worden betaald met dezelfde methoden als hierboven voor aanbetalingen.

 

We sturen u een bevestiging van de aanbetaling met daarin het resterende bedrag dat u voor uw vakantie moet betalen en wanneer dit moet worden betaald.

Als dit niet op de aangegeven datum is betaald (meestal 10 weken voor uw vertrek), annuleren wij uw boeking en worden uw aanbetalingen ingehouden. In dit geval kunnen ook annuleringskosten van toepassing zijn.

 

Het saldo van de totale boekingskosten dient uiterlijk 10 weken voor vertrek door ons ontvangen te zijn. Als we niet alle verschuldigde betalingen (inclusief eventuele toeslagen) volledig en op tijd ontvangen, hebben we het recht om aan te nemen dat u uw boeking wilt annuleren.  Als u in dit geval geen contact met ons heeft opgenomen om te annuleren met restitutie, hebben wij het recht om alle aanbetalingen die op die datum zijn betaald te behouden. Als we niet meteen annuleren omdat u hebt beloofd te betalen, moet u de annuleringskosten betalen zoals vermeld in clausule 7, afhankelijk van de datum waarop we uw boeking redelijkerwijs als geannuleerd beschouwen.

 

3.  Uw contract

 

Een bindend contract tussen ons komt tot stand wanneer we de partijleider een bevestiging geven.

 

Wijzigingen in deze boekingsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk door ons overeengekomen.

 

4.  De kosten van uw boeking

 

Houd er rekening mee dat er af en toe wijzigingen en fouten optreden.  U dient de prijs van uw reservering te controleren op het moment van boeking.

 

We behouden ons het recht voor om fouten in de geadverteerde prijzen op elk moment te verhogen of te verlagen en te corrigeren voordat uw reservering is bevestigd. Wij zullen u op de hoogte stellen van elke fout waarvan wij op de hoogte zijn en van de dan geldende prijs op het moment van boeking.  

 

5.  Speciale verzoeken en medische aandoeningen/handicaps/beperkte mobiliteit

 

Als u een speciaal verzoek heeft, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen op het moment van boeking. Het spijt ons dat we niet kunnen garanderen dat alle verzoeken haalbaar zullen zijn. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen contractbreuk van onze kant. Bevestiging dat een speciaal verzoek is genoteerd of doorgegeven aan het hotel of de opname van het speciale verzoek op uw bevestigingsdocument of andere documentatie is geen bevestiging dat aan het verzoek zal worden voldaan

 

Ons hotel is mogelijk niet geschikt voor mensen met bepaalde handicaps, medische aandoeningen of aanzienlijk beperkte mobiliteit. Voordat u boekt, zullen wij u adviseren of de voorgestelde accommodatiearrangementen in het algemeen geschikt zijn voor iemand met beperkte mobiliteit. Beperkte mobiliteit betekent natuurlijk verschillende dingen voor verschillende individuen, aangezien we volledig beseffen dat individuele mogelijkheden, beperkingen en vereisten waarschijnlijk aanzienlijk kunnen variëren. Wanneer we verwijzen naar verminderde mobiliteit, betekent dit elke materiële vermindering van mobiliteit, ongeacht of deze permanent of tijdelijk is en veroorzaakt wordt door leeftijd of door fysieke of mentale handicap of handicap of andere oorzaak van handicap.

 

6.  Wijzigingen door jou

 

Geef fouten of wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door, fouten worden gecorrigeerd, wijzigingen worden indien mogelijk doorgevoerd. Een wijziging van datums wordt normaal gesproken behandeld als een annulering van de oorspronkelijke boeking en omboeking, in welk geval er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de reissom opnieuw wordt berekend wanneer bijvoorbeeld de basis waarop de prijs van de oorspronkelijke accommodatie is berekend, is gewijzigd.

 

U kunt uw boeking of uw plaats op de boeking overdragen aan iemand anders (door u geïntroduceerd) zonder betaling van onze annuleringskosten, op voorwaarde dat het verzoek voor de overdracht niet minder dan 7 dagen voor uw verblijf schriftelijk wordt gedaan. De perso(o)n(en) aan wie u de overdracht wilt doen, moeten ook voldoen aan alle voorwaarden die deel uitmaken van uw contract met ons. Verzoeken tot overplaatsing dienen vergezeld te gaan van de naam en andere relevante gegevens van de vervangende perso(o)n(en).  

 

7.  Annulering door jou

Als je je vakantie annuleert

 

Om de verwerkingskosten van uw annulering te dekken, zijn de onderstaande annuleringskosten verschuldigd vanaf de datum waarop we de schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. De persoon die de boeking heeft gemaakt, is verantwoordelijk voor deze kosten.

 

Als aantal dagen voor vertrek geldt de dag waarop de schriftelijke mededeling door ons is ontvangen. Hieronder vindt u onze kosten in geval van annulering:

 

70 dagen of meer voor vertrek = verlies aanbetaling

56-69 dagen = 35% van de totale boeking

28-55 dagen = 55% van de totale boeking

14-27 dagen = 75% van de totale boeking

7-13 dagen = 95% van de totale boeking

6 dagen of minder = 100% van de totale boeking

 

In sommige gevallen kunt u uw boeking mogelijk overdragen aan een andere persoon die aan alle voorwaarden van uw boeking voldoet. Neem contact met ons op om te kijken of dit mogelijk is en zie het gedeelte hieronder 'Uw boeking overdragen'. (Zowel jij als de nieuwe reiziger zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die gemaakt zijn bij het maken van de overstap)

 

Afhankelijk van de reden van opzegging kunt u deze annuleringskosten (minus een eventueel eigen risico) mogelijk terugvorderen bij uw reisverzekeraar. Claims moeten rechtstreeks bij de betreffende verzekeringsmaatschappij worden ingediend nadat u de toepasselijke annuleringskosten aan ons hebt betaald.

 

Wanneer een annulering het aantal volledig betalende partijleden verlaagt tot onder het aantal waarop de prijs en/of eventuele concessies die zijn overeengekomen voor uw boeking waren gebaseerd, zullen we deze items opnieuw berekenen en u dienovereenkomstig opnieuw factureren. Een eenpersoonskamertoeslag is verschuldigd als een annulering resulteert in een kamer die door slechts één persoon wordt bezet.

 

8.  Verzekering

 

Een uitgebreide reisverzekering vinden wij essentieel; het moet op zijn plaats zijn op het moment van uw boeking. Deze verzekering moet dekking bieden voor (i) annulering of inkorting van uw vakantie als gevolg van omstandigheden buiten uw controle (inclusief ongeval of ziekte en onvermogen om te reizen om andere redenen), (ii) persoonlijk ongeval, (iii) persoonlijke aansprakelijkheid, ( iv) medische kosten en repatriëring bij medische noodzaak, (v) persoonlijke bezittingen en geld. Als alle partijleden geen passende reisverzekering hebben afgesloten voordat er een claim, aansprakelijkheid of verlies ontstaat waarvan we redelijkerwijs konden verwachten dat deze gedekt zou worden door een reisverzekering, kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor die claim, aansprakelijkheid of verlies.

 

U dient ons desgevraagd schriftelijk de gegevens van uw reisverzekeraar, polisnummer en noodcontactgegevens van de verzekeraar te verstrekken.

 

Lees uw polisgegevens goed door en neem ze mee op vakantie.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking die u koopt geschikt en geschikt is voor uw specifieke behoeften.  

 

9.  Wijzigingen en annulering door ons

 

(1) Soms moeten er wijzigingen in bevestigde boekingen worden aangebracht en we behouden ons het recht voor om dit te doen in overeenstemming met deze clausule 9. De meeste wijzigingen zijn onbeduidend en we hebben het recht om deze door te voeren. Als er voor aankomst een onbeduidende wijziging wordt aangebracht, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Voor onbeduidende wijzigingen is geen vergoeding verschuldigd. Af en toe, voor aankomst, kunnen we door omstandigheden buiten onze controle genoodzaakt zijn om een significante wijziging aan te brengen in uw boeking waarnaar wordt verwezen in clausule 5. Waar we dit moeten doen, zijn clausules 9(3) en 9(4) van toepassing.

 

(2) Alle wijzigingen die niet significant zijn in overeenstemming met clausule 9, lid 1, worden behandeld als onbeduidende wijzigingen. Houd er rekening mee dat het coronavirus en de maatregelen en andere maatregelen die worden genomen door overheden, overheden en bedrijven om de effecten ervan te beheersen (inclusief de implementatie van social distancing) waarschijnlijk een aanzienlijke periode van invloed zullen zijn op de vakantieregelingen. Dergelijke maatregelen/acties kunnen met weinig of geen voorafgaande kennisgeving worden ingevoerd of gewijzigd. In de nabije toekomst zal daarom waarschijnlijk meer flexibiliteit nodig zijn, waar wij u ten alle tijden aan willen herinneren. Elke impact die dergelijke maatregelen/acties hebben op uw vakantie, vormt geen significante wijziging van uw gecontracteerde regelingen en geeft u niet het recht om te annuleren zonder betaling van de toepasselijke annuleringskosten als gevolg.

 

(3) In het geval dat we een van de belangrijkste kenmerken van uw bevestigde regelingen of geaccepteerde speciale vereisten aanzienlijk moeten wijzigen, zullen we u zo snel mogelijk de volgende informatie schriftelijk verstrekken: (i) de voorgestelde wijziging en de eventuele gevolgen hiervan heeft op de prijs; (ii) in het geval dat u de wijziging niet wenst te accepteren, details van eventuele alternatieve vakantiearrangementen die we kunnen aanbieden (inclusief de toepasselijke prijs); (iii) uw recht om uw boeking te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen als u de wijziging of eventuele alternatieve vakantiearrangementen niet wilt accepteren; en (iv) de termijn waarbinnen u ons van uw beslissing op de hoogte moet stellen en wat er gebeurt als u dit niet doet.

 

(4) Als u ervoor kiest om uw boeking te annuleren in overeenstemming met clausule 9, lid 3, zullen wij alle betalingen die u aan ons heeft gedaan terugbetalen binnen 14 dagen na de datum waarop de annulering van kracht wordt (wat meestal de datum is waarop we u een annuleringsfactuur). Als we niet binnen de aangegeven periode van u horen met uw beslissing (nadat we u de bovengenoemde informatie voor een tweede keer hebben verstrekt), zullen we uw boeking annuleren en alle betalingen aan ons terugbetalen binnen 14 dagen na de ingangsdatum van opzegging (zie hierboven). Er zal geen schadevergoeding worden betaald of andere aansprakelijkheid worden aanvaard indien een wijziging het gevolg is van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zie artikel 10).

 

(5) Af en toe kan het nodig zijn om een bevestigde boeking te annuleren. We hebben het recht om uw contract te beëindigen in het geval dat we verhinderd zijn om vakantiearrangementen te leveren als gevolg van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zie clausule 10) en we brengen u hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte. Wanneer we uw boeking in deze omstandigheden moeten annuleren, zullen we alle bedragen die u aan ons hebt betaald binnen 14 dagen na de ingangsdatum van de beëindiging terugbetalen (zie clausule 9(4)), maar we hebben geen verdere of andere aansprakelijkheid jegens u, inclusief in vergoedingen of eventuele kosten of uitgaven die u maakt of heeft gemaakt. We zullen natuurlijk proberen om u waar mogelijk alternatieve data aan te bieden, die u kunt boeken (tegen de geldende prijs) in plaats van de geannuleerde. We hebben ook het recht om te annuleren als u de betaling niet uitvoert in overeenstemming met de voorwaarden van uw contract, in welk geval clausule 7 van toepassing is.

 

(6) Houd er rekening mee dat er alleen recht op volledige restitutie ontstaat als we verhinderd zijn om accommodatie te verstrekken als gevolg van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden in overeenstemming met clausule 9 (5) en we ons recht op annulering als gevolg daarvan uitoefenen. Zonder beperking heeft u geen recht op volledige restitutie en zijn er waarschijnlijk annuleringskosten van toepassing wanneer dergelijke omstandigheden uw vermogen om te reizen beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beperkingen die door het VK of een buitenlandse overheid of overheidsinstantie worden toegepast, ertoe leiden dat u uw land van herkomst niet kunt verlaten en/of niet in staat bent om naar Frankrijk te reizen of toegang te krijgen tot Frankrijk. Het uitbrengen van advies of aanbevelingen tegen reizen door overheidsinstanties (zoals het Foreign & Commonwealth Office) betekent niet automatisch dat we uw vakantieregelingen niet kunnen uitvoeren, maar kan in plaats daarvan uw vermogen om te reizen beïnvloeden. Annuleringskosten zijn verschuldigd in het geval dat u ervoor kiest om niet te reizen.  

 

(7) In het geval dat zich onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zie clausule 10) voordoen in Frankrijk of de directe omgeving van het hotel en de uitvoering van de overeengekomen regelingen aanzienlijk beïnvloeden, heeft u het recht om voor vertrek te annuleren, minus € 50 per persoon administratiekosten. Indien van toepassing, moet u ons om deze reden schriftelijk op de hoogte stellen van uw wens om te annuleren. Op voorwaarde dat we het erover eens zijn dat u daartoe gerechtigd bent in overeenstemming met deze clausule, sturen we u een annuleringsfactuur om de annulering te bevestigen. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen als deze situatie zich voordoet. U heeft geen recht op enige vergoeding.

 

10.  Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze boekingsvoorwaarden, kunnen we helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden of enige vergoeding betalen wanneer de uitvoering of snelle uitvoering van onze verplichtingen onder ons contract met u wordt verhinderd of beïnvloed door, of u anderszins enige schade, verlies of kosten lijdt van welke aard dan ook als gevolg van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden. In deze boekingsvoorwaarden wordt onder onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden verstaan een situatie die buiten onze controle ligt en waarvan de gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen. Dergelijke situaties zijn waarschijnlijk (echte of dreigende) oorlog, oproer, burgeroorlog, terroristische activiteiten, arbeidsconflict, natuurramp, uitzonderlijke ongunstige weersomstandigheden, brand, overstroming, een uitbraak van ernstige ziekte op uw vakantiebestemming, sluiting, beperking of congestie van luchthavens, andere vervoersknooppunten of luchtruim, vluchtbeperkingen opgelegd door een regelgevende instantie of andere derde partij en vulkanische activiteit. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden omvatten ook de coronaviruspandemie en de impact ervan, zoals reisbeperkingen en de maatregelen en andere maatregelen die worden genomen door overheden, overheden en bedrijven om de effecten ervan te beheersen en te beheersen (zoals de implementatie van sociale afstand).

 

11.  Onze aansprakelijkheid jegens jou

 

(1) We beloven ervoor te zorgen dat de hotelarrangementen die we zijn overeengekomen te maken, uit te voeren of te verstrekken, zoals van toepassing als onderdeel van ons contract met u, worden gemaakt, uitgevoerd of geleverd met redelijke vaardigheid en zorg. Dit betekent dat wij, onder voorbehoud van deze boekingsvoorwaarden, verantwoordelijkheid aanvaarden als u bijvoorbeeld overlijden of persoonlijk letsel oploopt, of uw gecontracteerde accommodatie niet wordt geleverd zoals beloofd of ontoereikend blijkt als gevolg van het falen van onszelf, onze medewerkers , agenten of leveranciers om redelijke vaardigheid en zorg te gebruiken bij het maken, uitvoeren of verstrekken, indien van toepassing, van uw gecontracteerde accommodatieregelingen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om aan te tonen dat er geen redelijke vaardigheid en zorg is gebruikt als u een claim tegen ons wilt indienen. Daarnaast zijn wij alleen verantwoordelijk voor wat onze medewerkers, agenten en leveranciers doen of niet doen als zij op dat moment handelden in de uitoefening van hun dienstverband (voor medewerkers) of werkzaamheden uitvoerden die wij van hen hadden gevraagd (voor agenten en leveranciers).

 

(2) Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies (bijvoorbeeld verlies van genot of verlies van bezittingen), schade, onkosten, kosten of andere bedragen of vorderingen van welke aard of beschrijving dan ook die voortvloeien uit van de volgende:

 

- de handeling(en) en/of nalatigheid(en) van de betrokkene(n); of

 

- de handeling(en) en/of nalatigheid(en) van een derde die geen verband houdt met de terbeschikkingstelling van uw accommodatie en die onvoorzien of onvermijdelijk waren; of

 

- onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden zoals gedefinieerd in clausule 10 hierboven.

 

(3) We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor diensten die geen deel uitmaken van ons contract. Dit omvat bijvoorbeeld alle aanvullende diensten of faciliteiten die een leverancier voor u wil leveren wanneer de diensten of faciliteiten niet door ons op onze website worden geadverteerd en we niet hebben ingestemd om ze te regelen als onderdeel van ons contract en alle activiteiten of aanvullende diensten die u tijdens uw vakantie afneemt. Zie ook artikel 17 “Activiteiten, aanvullende diensten en algemene gebiedsinformatie”. Bovendien, ongeacht de bewoordingen die door ons op onze website, in reclamemateriaal of elders worden gebruikt, beloven we alleen redelijke vaardigheid en zorg te gebruiken zoals hierboven uiteengezet en hebben we geen grotere of andere aansprakelijkheid jegens u.

 

(4) De beloften die we aan u doen over de diensten die we zijn overeengekomen te leveren of te regelen als onderdeel van ons contract, en de wetten en toepasselijke normen van Frankrijk waar uw claim zich voordeed, zullen worden gebruikt als basis om te beslissen of de diensten in vraag goed was gesteld. Als de specifieke services die aanleiding geven tot de claim zijn geleverd in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten en normen, worden de services behandeld alsof ze naar behoren zijn geleverd.  Dit zal zelfs het geval zijn als de diensten niet voldeden aan de wetten en normen van het VK die van toepassing zouden zijn geweest als die diensten in het VK waren verleend. De uitzondering hierop is wanneer de claim betrekking heeft op het ontbreken van een veiligheidskenmerk dat een redelijke vakantieganger ertoe zou kunnen brengen om de betreffende vakantie te weigeren. Houd er echter rekening mee dat het onze verplichting is om redelijke vaardigheid en zorg te betrachten zoals bedoeld in clausule 11(1). We doen geen enkele verklaring of toezegging dat alle diensten zullen voldoen aan de toepasselijke lokale wetten en normen en het niet naleven betekent niet automatisch dat we geen redelijke bekwaamheid en zorg hebben betracht.

 

(5) We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, verlies, onkosten of andere sommen van welke aard of beschrijving dan ook die (a) op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt met betrekking tot uw boeking voordat wij deze accepteren, we hadden niet kunnen voorzien dat u zou lijden of lijden als we ons contract met u schenden of (b) niet het gevolg waren van een contractbreuk of andere fout van onszelf of onze werknemers of, waar we verantwoordelijk voor zijn, onze leveranciers of ( c) betrekking heeft op een bedrijf (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van zelfstandige inkomsten).

 

12.  Klachten- en claimprocedure

 

In het onwaarschijnlijke geval dat u een reden heeft om te klagen of een reden heeft om een claim in te dienen met betrekking tot enig aspect van uw accommodatie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Totdat we op de hoogte zijn van een klacht of probleem, kunnen we niet beginnen met het oplossen ervan.  De meeste problemen kunnen snel worden opgelost.

 

In het geval dat een klacht of probleem ter plaatse niet naar uw tevredenheid wordt opgelost en u de zaak wilt vervolgen, dient u binnen 28 dagen na uw terugkeer schriftelijk contact met ons op te nemen met alle details.

 

Als u de eenvoudige procedure in deze clausule niet volgt, zijn we waarschijnlijk niet in staat om de zaak naar behoren te onderzoeken en zijn we mogelijk de kans ontnomen om het probleem tijdens uw vakantie op te lossen. Onder voorbehoud van clausule 11(5), kan uw recht om schadevergoeding te vorderen waar u anders recht op had, hierdoor worden aangetast of zelfs verloren gaan.

 

13.  Gedrag en schade

 

Wanneer u bij ons boekt, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies die u veroorzaakt.  De volledige betaling van dergelijke schade of verlies (redelijk geschat indien niet precies bekend) dient zo snel mogelijk rechtstreeks aan het hotel te worden betaald. Als de werkelijke kosten van het verlies of de schade hoger zijn dan het geschatte bedrag, moet u het verschil betalen zodra dit bekend is. Als de werkelijke kosten lager zijn dan het betaalde bedrag, wordt het verschil terugbetaald. U bent ook verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele vorderingen die vervolgens tegen ons worden ingediend en voor alle door ons gemaakte kosten (inclusief onze eigen en de volledige juridische kosten van de andere partij) als gevolg van uw acties. U dient ervoor te zorgen dat u een passende reisverzekering heeft om u te beschermen als deze situatie zich voordoet.

 

We verwachten van alle cliënten dat ze rekening houden met andere mensen. Als u zich naar onze redelijke mening, of naar de redelijke mening van een andere persoon met gezag, gedraagt op een manier die gevaar, overstuur of leed veroorzaakt of kan veroorzaken bij een derde partij of schade aan eigendommen, hebben wij het recht, zonder voorafgaande kennisgeving de vakantie van de betrokkene(n) te beëindigen. In deze situatie zullen de betrokken persoon(en) alle gebruik van het hotel moeten staken. We hebben geen verdere verantwoordelijkheid jegens deze persoon (personen), inclusief eventuele reisarrangementen. Er worden geen terugbetalingen gedaan en we betalen geen kosten, kosten of verliezen als gevolg van de beëindiging.

 

15.  Activiteiten, aanvullende diensten en algemene informatie over de omgeving

 

Wij kunnen u (voor vertrek en/of tijdens uw verblijf in het hotel) informatie verstrekken over activiteiten en aanvullende diensten die beschikbaar zijn in het gebied dat u bezoekt. We zijn niet betrokken bij dergelijke activiteiten of aanvullende diensten die op geen enkele manier door ons worden beheerd, gecontroleerd, gecontroleerd of goedgekeurd. Ze worden geleverd door lokale operators of andere derden die volledig onafhankelijk van ons zijn. Ze maken geen deel uit van uw contract met ons, zelfs niet wanneer we bepaalde operators / andere derden aanbevelen en/of u op enigerlei wijze helpen bij het boeken van dergelijke activiteiten of excursies. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op welke basis dan ook met betrekking tot dergelijke activiteiten of aanvullende diensten en de aanvaarding van aansprakelijkheid in artikel 11(1) van onze boekingsvoorwaarden is niet op hen van toepassing. Wij sluiten echter geen aansprakelijkheid uit voor de nalatigheid van onszelf of onze medewerkers die leidt tot uw overlijden of persoonlijk letsel.

 

We kunnen niet te allen tijde de nauwkeurigheid garanderen van de informatie die wordt gegeven met betrekking tot dergelijke activiteiten of aanvullende diensten of over het gebied dat u in het algemeen bezoekt of dat een bepaalde dienst of activiteit die geen deel uitmaakt van ons contract zal plaatsvinden, aangezien deze diensten niet onder onze controle. Als u van mening bent dat een van de activiteiten of diensten waarnaar op onze website of in ons ander reclamemateriaal wordt verwezen en die geen deel uitmaken van ons contract, van vitaal belang zijn voor het genieten van uw vakantie, schrijf ons dan onmiddellijk en wij zullen u de laatst bekende situatie vertellen . Als we ons bewust worden van materiële wijzigingen in gebiedsinformatie en/of dergelijke externe activiteiten of diensten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze van invloed zijn op uw beslissing om accommodatie bij ons te boeken, zullen we deze informatie op het moment van boeken doorgeven.

 

17.  Paspoorten, visa en gezondheidseisen

 

De paspoort- en visumvereisten kunnen veranderen en u dient tijdig voor vertrek de actuele positie te controleren. Na 1 januari 2021 moeten Britse paspoorthouders minimaal 6 maanden geldig zijn voor Europese reizen. Als een persoon op de boeking geen Brits staatsburger is of een niet-Brits paspoort heeft, moet u de toepasselijke paspoort- en visumvereisten controleren bij de ambassade of het consulaat van Frankrijk of via andere landen waardoor u van plan bent te reizen.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die de boeking maakt om ervoor te zorgen dat alle reizende personen voor vertrek in het bezit zijn van alle benodigde reis- en gezondheidsdocumenten. Alle kosten voor het verkrijgen van dergelijke documentatie moeten door u worden betaald. Het spijt ons dat we geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden als u de toegang tot welk transport of welk land dan ook wordt geweigerd omdat u niet alle vereiste documentatie bij u heeft. Als het niet hebben van de benodigde reis- of andere documenten leidt tot boetes, toeslagen, andere financiële boetes, kosten of uitgaven die door ons worden gemaakt, bent u verantwoordelijk voor het vergoeden van ons dienovereenkomstig. Als u niet kunt reizen als gevolg van het niet of niet kunnen voldoen aan gezondheidsgerelateerde of andere vereisten, zijn annuleringskosten van toepassing zoals bedoeld in artikel 7.

 

18.  Advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Het UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) publiceert regelmatig bijgewerkte reisinformatie op zijn website www.gov.uk/foreign-travel-advice en https://travelaware.campaign.gov.uk die u ten zeerste wordt aangeraden te raadplegen voordat u boekt en ruim voor vertrek.

 

hier: https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/contents

 

-------------------------------------------------- ------

 

Gegevensprivacybeleid

 

SARL Le Chamois ("wij") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt als de gegevensbeheerder voor uw informatie .

 

We zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te hebben, dus neem contact met ons op als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

UK EU PASPOORT INFORMATIE VOOR EUROPESE REIZEN

 

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor reizen naar Europa.

 

Als je paspoort bordeauxrood is of 'Europese Unie' op de omslag heeft, kun je het blijven gebruiken totdat het verloopt.

 

U moet nog minimaal 6 maanden in een volwassenen- of kinderpaspoort zitten om naar de meeste landen in Europa te reizen (exclusief Ierland).

 

Als u uw huidige paspoort verlengde voordat het vorige was verlopen, zijn er mogelijk extra maanden aan de vervaldatum toegevoegd. Eventuele extra maanden op uw paspoort gedurende 10 jaar tellen mogelijk niet mee voor de benodigde 6 maanden.

Koptekst 1

bottom of page